Klachten

Sport-BSO Flekss staat per 1 januari 2016 geregistreerd bij de geschillencommissie. Via de onderstaande link staat beschreven hoe de klachtenprocedure bij Sport-BSO Flekss in gang wordt gezet.

Stap 1

U geeft uw klacht door aan de leiding van de BSO door een e-mail te sturen naar info@flekss.nl of via onderstaand formulier. Mocht u niet tevreden zijn met de oplossing, kunt u gaan naar stap 2.

Stap 2

U neemt contact op met de oudercommissie van Sport-BSO Flekss door een mail te sturen naar oudercommissie@flekss.nl . De oudercommissie neemt vervolgens contact op met de leiding om de klacht te bespreken.

Stap 3

U kunt uiteindelijk ook met uw klacht terecht bij een onafhankelijke partij waar Sport-BSO Flekss is aangesloten. Klachtenloket Kinderopvang. Klik hier om uw klacht te melden bij dit bedrijf.

Klachtenformulier