Missie en visie

Sport-BSO Flekss maakt via sport- en spelactiviteiten de koppeling tussen opvoeden en spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat sport een grote opvoedende rol heeft. Doordat kinderen tijdens het sporten rekening moeten houden met de regels die bij de verschillende sporten horen en de kinderen om hen heen, zorgt dit ervoor dat de kinderen zichzelf ontwikkelen op sociaal gebied. Dit geldt eveneens voor de fysieke vaardigheden.

 

De kinderen zullen iedere dag van de week kennismaken met een verschillende sport, dit is niet alleen leerzaam maar ook iedere dag weer een plezierige ervaring. Sport-BSO Flekss maakt dit mogelijk zodat de kinderen een brede kennis ontwikkelen over de grootte van de sportwereld en door samen te sporten de kinderen sociaal vaardiger te maken. Veelal hebben kinderen een bepaalde voorkeur voor één sport. Dit is een gemiste kans als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer kinderen met verschillende sporten in aanraking komen, is dit goed voor de ontwikkeling van het kind en hebben de kinderen een kans om meer te weten te komen over deze sport.

 

Tijdens de verschillende sportbeoefeningen zullen de begeleiders/trainers de sporten mondeling inleiden en de kinderen ook daadwerkelijk iets van de sport proberen te leren. Op gebied van wat de sport inhoudt, denk hierbij aan het respect voor elkaar binnen de sport, de gedragsregels binnen en buiten het veld en de spelregels die tijdens het spel gelden. Tijdens alle sport- en spelactiviteiten staat plezier voorop. Sport hoort leuk te zijn, waarbij iedereen op eigen niveau mee kan doen. Hoe fijn is het, dat kinderen door plezier te maken en gezond bezig te zijn, zichzelf steeds beter leren kennen.

 

Bij Sport-BSO Flekss kan ieder kind op zijn niveau, in alle rust, zichzelf leren kennen op sociaal gebied en fysiek gebied. Sport-BSO Flekss vindt het belangrijk dat ieder kind geaccepteerd wordt zoals hij of zij is. Sport zorgt hierbij voor verbroedering, een gezonde levensstijl en meer zelfvertrouwen. Sport-BSO Flekss is altijd in beweging!

Tafeltennis Sport-BSO Flekss

Missie

Sport-BSO Flekss heeft de missie om kinderen via sport en spel, de normen en waarden van de maatschappij bij te brengen. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind centraal en zal ieder kind afzonderlijk stappen kunnen maken, zowel fysiek als mentaal. Alle kinderen zullen de beginselen van een gezonde levensstijl aangeleerd krijgen. Door sport en spel zal het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van ieder kind grote stappen voorwaarts maken.

Visie

Sport-BSO Flekss streeft ernaar om kinderen weerbaarder te maken tegen de maatschappij. Door meer zelfvertrouwen en basiskennis van verschillende normen en waarden zullen de kinderen beter begrijpen hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en hierdoor ook succesvol kunnen zijn in hun verdere leven.

Indoorfoto Sport-BSO Flekss