Meldcode Kindermishandeling

Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode, het zogenaamde “Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang”.

Bekijk hieronder het protocol dat Kinderopvang Flekss hanteert.