Pedagogisch Beleidsplan

Bekijk hieronder het pedagogisch beleidsplan van Sport-BSO Flekss. Lesley Feskens, onze pedagogisch coach- en beleidsmedewerkster is per 1-1-2021 verantwoordelijk voor ons pedagogisch beleidsplan en het coachen van onze medewerkers.

Aanvulling pedagogisch beleidsplan:

Alle medewerkers hebben de folder: ‘de meldcode kindermishandeling’ ontvangen waarmee zij zijn geïnformeerd wat te doen bij het vermoeden van ‘kindermishandeling’. Ook hebben zij de app ‘meldcode kindermishandeling’ gedownload om een vermoeden door te kunnen geven. Ook geven medewerkers bij het vermoeden van huiselijk geweld dit direct door aan Diego Theunissen die vervolgens verdere stappen zal ondernemen.